News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

January 2012
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff created event 4 January 2012
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
November 2011
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011, 60515
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
Scheduling staff cancelled the event 19 November 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
Feedback News