Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2011 Show in My Schedule
Mon 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Tue 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Wed 31 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Thu 1 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Week 36 2011 Show in My Schedule
Mon 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Tue 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Tue 6 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: E33
Wed 7 sep 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2011, 60515
Math workshop Teachers: Hans Sohlström
Location: Q22
Week 37 2011 Show in My Schedule
Tue 13 sep 09:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2011, 60515
Test Teachers: Hans Sohlström
Location: Q11
Tue 13 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: a
Wed 14 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: b
Fri 16 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: c
Week 38 2011 Show in My Schedule
Tue 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Wed 21 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D42
Wed 21 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L41
Thu 22 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: Q22
Thu 22 sep 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2011, 60515
Math workshop Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Week 39 2011 Show in My Schedule
Tue 27 sep 09:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2011, 60515
Test Teachers: Hans Sohlström
Location: Q11
Tue 27 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: a
Wed 28 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: b
Thu 29 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: c
Week 40 2011 Show in My Schedule
Mon 3 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: V21
Tue 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Week 41 2011 Show in My Schedule
Tue 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Wed 12 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Wed 12 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Thu 13 oct 08:00-10:00 Räknestuga
HT 2011, 60515
Math workshop Teachers: Hans Sohlström
Location: Q24
Thu 13 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory
Note: Igentagningslab
Week 43 2011 Show in My Schedule
Mon 24 oct 09:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2011, 60515
Test Teachers: Hans Sohlström
Location: Q11
Mon 24 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: a
Wed 26 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: c
Wed 26 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: b
Week 44 2011 Show in My Schedule
Mon 31 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D42
Wed 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Wed 2 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Thu 3 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Fri 4 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2011, 60515
Math workshop Teachers: Hans Sohlström
Location: Q24
Week 45 2011 Show in My Schedule
Tue 8 nov 13:00-14:00 Kontrollskrivning
HT 2011, 60515
Test Teachers: Hans Sohlström
Location: L41
Wed 9 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: a
Wed 9 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: b
Thu 10 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: c
Week 46 2011 Show in My Schedule
Mon 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011, 60515
Lecture Teachers: Hans Sohlström
Location: D41
Tue 15 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: a
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Wed 16 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2011, 60515
Exercise Group: b
Teachers: Hans Sohlström
Location: L31
Thu 17 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2011, 60515
Math workshop Teachers: Hans Sohlström
Location: Q24
Week 47 2011 Show in My Schedule
Mon 21 nov 11:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2011, 60515
Test Teachers: Hans Sohlström
Location: L44
Wed 23 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: a
Wed 23 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: b
Thu 24 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory Group: c
Week 49 2011 Show in My Schedule
Tue 6 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2011, 60515
Laboratory
Note: Igentagningslab
Week 2 2012 Show in My Schedule
Mon 9 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2011, 60515
Examination
Location: E53
Feedback News