Measurement Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till EK1190 Mätteknik!

Kusen ger kunskaper om metoder, utrustning, programvara och sensorer för mätning av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter.

Kursen är obligatorisk för Civilingenjörsprogrammet E i åk 3 och går i period 1 och 2. Den är också öppen för studenter från andra program.

Doktorander hänvisas till EK3230 Elektrisk mätteknik för forskarstuderande, som i huvudsak samläses med EK1190, men har annan examination. Kontakta Hans Sohlström för vidare information.

Kursansvarig

Hans Sohlström

Studerandeexpedition

På STEX hämtar du ut tentor, köper kurslitteratur mm.

I kurswebben

Länkar för studenter i kursen

Avdelningen Mikrosystemteknik

Kursen ges av avdelningen Mikrosystemteknik. På våra websidor kan du läsa om den forskning vi bedrivr och de andra kurser som vi ger.

Länk till MSTs websidor

Forskning vid Mikrosystemteknik

Forskning vid MST

Teachers

Feedback News