Datakommunikation och datornät

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Introduktionsvideo

I stort sett alla tekniska system kopplas samman genom kommunikationsnät, såväl byggnader - för styrning och övervakning av inomhusklimat, belysning och larm - som elsystem och gods- och persontransporter.  Att förstå och kunna konstruera kommunikationsnät är därför viktigt för ingenjörer. 

Detta är en inledande kurs om kommunikationsnät med principer som gäller för lokala nätverk, internet och mobila nät. Tonvikten är på datalänkar och nätverksprotokoll. Principerna exemplifieras med faktiska, standardiserade protokoll. Problemlösning gäller både konstruktion och dimensionering av kommunikationssystem. Vi har en stor laborationsdel för att tillämpa praktiskt det föreläsningar och övningar förmedlat teoretiskt. 

The course teaches the principles and general functions of communication systems such as the Internet, local area networks and mobile data networks. The emphasis is on data link and network layer protocols and it gives an introduction to the TCP/IP protocols. The course is taught in Swedish. 

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter