Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Data Communications and Computer Networks

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Introduktionsvideo

I stort sett alla tekniska system kopplas samman genom kommunikationsnät, såväl byggnader - för styrning och övervakning av inomhusklimat, belysning och larm - som elsystem och gods- och persontransporter.  Att förstå och kunna konstruera kommunikationsnät är därför viktigt för ingenjörer. 

Detta är en inledande kurs om kommunikationsnät med principer som gäller för lokala nätverk, internet och mobila nät. Tonvikten är på datalänkar och nätverksprotokoll. Principerna exemplifieras med faktiska, standardiserade protokoll. Problemlösning gäller både konstruktion och dimensionering av kommunikationssystem. Vi har fallstudier för att tillämpa praktiskt det föreläsningar och övningar förmedlat teoretiskt. 

The course teaches the principles and general functions of communication systems such as the Internet, local area networks and mobile data networks. The emphasis is on data link and network layer protocols and it gives an introduction to the TCP/IP protocols. The course is taught in Swedish. 

Teachers