Matrix Algebra, Accelerated Program

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course is offered in period 4 every even year.

This is a course aimed at an intermediate MS / PhD level. We will refresh and extend the basic knowledge in linear algebra from previous courses in the undergraduate program. Matrix algebra is of fundamental importance for scientists and engineers in many disciplines. In this course we will focus on topics that are of particular interest in communications, signal processing, automatic control, and related areas.

The course requires a large amount of self study and homework problems will be handed out every week and will be due the following week. The course assumes a good knowledge about basic concepts from linear algebra (as one can expect from talented final year MS students).

See further information related to each course round in the menu to the left. 

Teachers

Feedback News