News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2019
Event Omtenta, 19 December 2019 14:00
Changed by scheduling staff 11 June 2019
Show more similar (6)
Event Omtenta, 17 December 2018 14:00
Changed by scheduling staff 15 May 2018
Event Omtenta, 21 December 2017 14:00
Changed by scheduling staff 28 April 2017
Event Omtenta, 22 December 2016 13:00
Changed by scheduling staff 30 September 2016
Event Omtenta, 8 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 30 November 2015
Event Omtenta, 14 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 5 November 2015
Event Möte, 27 November 2014 15:00
Changed by scheduling staff 11 November 2014
September 2012
Teacher Peter Sillén posted 5 September 2012
Teacher commented 7 September 2012

Hej,

 Schemaläggare bekräftar tentamen är flyttad till tisdag den 16:e oktober kl 8-12

med vänlig hälsning / Peter 

 
August 2012
Teacher Peter Sillén posted 6 August 2012
Teacher Peter Sillén edited 15 August 2012

Kurspm HT2012 - utkast version 8 augusti¶ med vänlig hälsning¶ Peter¶ ¶ Kurs pm HE1031 Ekonomi och organisation P1 ht 2012.docx ¶

Kurs pm HE1031 Ekonomi och organisation P1 ht 2012.docx¶

Välkomna till kursen¶

med vänlig hälsning¶

Peter¶ps läs gärna den här artikeln som introduktion till några ekonomiska drivkrafter i samhälle och företag Tricky customers - FT.pdf

Teacher Peter Sillén edited 23 August 2012

Kurspm HT2012 

Kurs pm HE1031 Ekonomi och organisation P1 ht 2012.docx

Välkomna till kursen !

med vänlig hälsning

Peter

ps läs gärna den här artikeln som introduktion till några ekonomiska drivkrafter i samhälle och företag Tricky customers - FT.pdf

Teacher Peter Sillén edited 27 August 2012

Kurspm HT2012 

Kurspm HE1031

Välkomna till kursen !

med vänlig hälsning

Peter

ps läs gärna den här artikeln som introduktion till några ekonomiska drivkrafter i samhälle och företag Tricky customers - FT.pdf

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e6b1ad4-e182-11e1-92f5-00144feab49a.html¶

Teacher Peter Sillén edited 27 August 2012

Kurs pm HT2012 ¶ Kurspm HE1031 E1031 Ekonomi och organisation P1 ht 2012.docx

Välkomna till kursen !

med vänlig hälsning

Peter

ps läs gärna den här artikeln som introduktion till några ekonomiska drivkrafter i samhälle och företag 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e6b1ad4-e182-11e1-92f5-00144feab49a.html

 
Feedback News