Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingLogged in users2019-08-07
Kursdata & kursanalysLogged in users2020-08-21
Kurs-PM (historik)Logged in users2019-08-07
Kursenkäter tidigare läsårLogged in users2020-02-12
1 Anvisning vid FXLogged in users2017-01-10
5 Litteratur som underlag för vissa av frågor i projektuppgift - 'Kursmodul Hållbar affärsutveckling' Logged in users2015-08-26
ArbetsrättLogged in users2015-10-15
Att göra en bra 'pitch'Logged in users2016-09-19
EXAMINATION - tentor och formelsamling från 2015 och tidigare läsårLogged in users2017-08-22
Energibalans och elproduktion i SverigeLogged in users2015-10-13
Film som förenklande förklarar samhällsekonomi Logged in users2015-09-15
Filmklippet 'The economic machine' av Bridgewater Logged in users2016-09-19
HT16 ÖVN - World Economic Forum Logged in users2016-08-30
Inför Kapitel 20, se det här filmklippet Logged in users2016-09-19
Internet ranking, Employer branding, patenttvister och internet i KinaLogged in users2016-10-12
KURSLITTERATURLogged in users2015-12-14
Kalkylränta - WACC - olika branscher i USALogged in users2015-10-13
Marknadsföring i en digital världLogged in users2016-09-19
OBS 2016 och äldre KURS - OCH LEKTIONSMATERIAL Logged in users2017-08-22
Referenslitteraturen 'Övningar i industriell ekonomi' samband med kursboken 'Företagsekonomi 100'Logged in users2015-10-23
RegistreringLogged in users2017-08-22
StartkapitalLogged in users2016-09-19
Statens budget - SverigeLogged in users2016-08-24
Steve Jobs när han kommer tillbaka till Apple 1997Logged in users2016-10-13
Underskatta - överskatta som entreprenörLogged in users2016-09-19
ÖVNINGLogged in users2016-09-19

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

There are no pages

Feedback News