Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 46 2019 Show in My Schedule
Wed 13 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Thu 14 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Tue 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Wed 20 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Fri 22 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Tue 26 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T1
Fri 29 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T1
Fri 29 nov 08:00-10:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location T67
Note: TENA
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Tue 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Wed 4 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Thu 5 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Wed 11 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Thu 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Fri 13 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T2
Week 51 2019 Show in My Schedule
Tue 17 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Niclas Hjelm, Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T53, T63
Note: TENA
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Tue 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Maria Shamoun
Location T53, T54, T55, T61
Note: TENB
Feedback News