Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Wed 20 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 20 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T55
Wed 20 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 22 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Tue 26 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 26 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 26 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 26 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 27 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 27 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 27 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T55
Thu 28 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 28 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 28 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 28 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 29 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Tue 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 2 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 3 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T55
Wed 3 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 3 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 5 feb 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENA
Fri 5 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Mon 8 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Mon 8 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Tue 9 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Tue 9 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Wed 10 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T55
Wed 10 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 11 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Fri 12 feb 15:00-17:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENB
Week 7 2021 Show in My Schedule
Mon 15 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 15 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Mon 15 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 16 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 17 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 17 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Thu 18 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 18 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 19 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 22 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 23 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 23 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Tue 23 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 23 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 24 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 25 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 25 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 26 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Fri 26 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Week 9 2021 Show in My Schedule
Tue 2 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Tue 2 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 2 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 3 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 4 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 4 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 5 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 5 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Week 11 2021 Show in My Schedule
Fri 19 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Sven Staffan Linnaeus, Erik Melander
Location: T2, T53, T54, T55, ...
Note: TENA
Week 12 2021 Show in My Schedule
Mon 22 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 22 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 23 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 23 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 24 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 24 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T55
Wed 24 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 25 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 25 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 25 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 26 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 26 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Mon 29 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 29 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 30 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 30 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 30 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 31 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Wed 31 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 31 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Thu 1 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 1 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 1 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Week 14 2021 Show in My Schedule
Thu 8 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Niclas Hjelm, Inge Jovik
Location: T54, T55
Note: TENB
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 12 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Mon 12 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Tue 13 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Tue 13 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 14 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 14 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Thu 15 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 15 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 16 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Fri 16 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 16 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 19 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 21 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 21 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T53
Thu 22 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 22 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 22 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 23 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 23 apr 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENA
Week 17 2021 Show in My Schedule
Tue 27 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 27 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 28 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Wed 28 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Thu 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Thu 29 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Fri 30 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 3 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 4 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 4 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 5 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 5 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T53
Thu 6 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Thu 6 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Fri 7 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Fri 7 may 15:00-17:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENB
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Mon 10 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Mon 10 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Tue 11 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 11 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Tue 11 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Wed 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T53
Wed 12 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: Digital
Tue 18 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 18 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 18 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: Digital
Wed 19 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Erik Melander
Location: T54
Wed 19 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Digital
Week 22 2021 Show in My Schedule
Wed 2 jun 08:00-12:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Sven Staffan Linnaeus, Erik Melander
Location: T2, T53, T54, T55, ...
Note: TENB
Week 23 2021 Show in My Schedule
Thu 10 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Sven Staffan Linnaeus, Erik Melander
Location: T54, T55
Note: TENA
Sat 12 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Sven Staffan Linnaeus, Erik Melander
Location: T54, T55
Note: TENB
Week 24 2021 Show in My Schedule
Mon 14 jun 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENB
Feedback News