Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule
Thu 27 aug 08:00-10:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T67
Note: TENB
Thu 27 aug 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Note: TENA
Week 36 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 31 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Tue 1 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 1 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Wed 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 2 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Wed 2 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Fri 4 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Week 37 2020 Show in My Schedule
Tue 8 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T63
Tue 8 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 9 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 10 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T61
Thu 10 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Thu 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Fri 11 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Mon 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Tue 15 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Tue 15 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 16 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 16 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Thu 17 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Fri 18 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Mon 21 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Tue 22 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T54
Wed 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Wed 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Thu 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Fri 25 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Mon 28 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Tue 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Tue 29 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 30 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 30 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Thu 1 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Thu 1 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T3
Tue 6 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T61
Tue 6 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Tue 6 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T67
Wed 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 7 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Thu 8 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Week 42 2020 Show in My Schedule
Mon 12 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Tue 13 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T55
Tue 13 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Wed 14 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Thu 15 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: T53
Thu 15 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Fri 16 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Week 44 2020 Show in My Schedule
Mon 26 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Maria Shamoun
Location: T53, T54, T61
Note: TENA
Tue 27 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Wed 28 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Thu 29 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 30 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 3 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Thu 5 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 6 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 10 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Wed 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Thu 12 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 17 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Wed 18 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 20 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 24 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Thu 26 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 27 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 1 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Wed 2 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 4 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 4 dec 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Inge Jovik
Location: T63
Note: TENA
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Tue 8 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Fri 11 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T2
Week 51 2020 Show in My Schedule
Tue 15 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Inge Jovik, Maria Shamoun
Location: T53, T63
Note: TENA
Week 2 2021 Show in My Schedule
Wed 13 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Inge Jovik
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENB
Feedback News