News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:39
Scheduling staff edited 17 November at 14:11

Måndag 10 maj 2021 kl 150:00 - 172:00

Scheduling staff edited yesterday at 14:10

Måndag 10 maj 2021 kl 103:00 - 125:00

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:39
Scheduling staff edited yesterday at 13:50

Tisdag 11 maj 2021 kl 0813:00 - 105:00

 
November 2020
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:29
Scheduling staff edited 26 November at 16:03

Tisdag 30 mars 2021 kl 130:00 - 152:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd47daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:20
Scheduling staff edited 26 November at 16:03

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:30
Scheduling staff edited 26 November at 15:53

OnsMåndag 120 maj 2021 kl 0813:00 - 105:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4Digital

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:39
Scheduling staff edited 26 November at 15:53

MånFredag 1923 april 2021 kl 08:00 - 10:00

 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:39
Scheduling staff edited 26 November at 15:43

MånFredag 226 mars 2021 kl 153:00 - 175:00

 
Scheduling staff created event 4 September at 09:09
Scheduling staff edited 25 November at 10:12

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22Digital

https://kth-se.zoom.us/j/65732147173

Scheduling staff edited 26 November at 10:03

OnTorsdag 910 december 2020 kl 0815:00 - 107:00

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 23 June at 14:19

[{'user_id': 'u1cz964qfl2sex', 'user_name': 'Niclas HjelmInge Jovik', 'user_acronym': 'niclashjovik'}]

Scheduling staff edited 25 November at 09:42

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9Digital

https://kth-se.zoom.us/j/65732147173

Scheduling staff edited 26 November at 10:03

Tiorsdag 810 december 2020 kl 135:00 - 157:00

 
Scheduling staff created event 16 November at 03:37
Scheduling staff edited 25 November at 15:52

TorsFredag 256 februari 2021 kl 108:00 - 102:00

 
Feedback News