News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 12 February at 16:01

f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac92529d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 12 February at 11:11

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:59
Scheduling staff edited 12 February at 11:11

f67daacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac92583d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
January 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 13 January at 15:00

OnTisdag 298 januari 2020 kl 1308:00 - 150:00

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 10 January at 11:34

OnTisdag 215 januari 2020 kl 108:00 - 120:00

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
December 2019
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
Scheduling staff edited 9 December at 15:27

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364

Scheduling staff edited 24 January at 07:56

[{'user_id': 'u1yqr39c', 'user_name': 'Erik Lindgren', 'user_id': 'u1yqr39cacronym': 'eriklin'}, {'user_id': 'u15q9zal', 'user_name': 'Nicklas Brandefelt', 'user_acronym': 'eriklinbfelt'}]

Scheduling staff edited 31 January at 08:47

[{'user_id': 'u1yqr39c5q9zal', 'user_name': 'Erik LindgrenNicklas Brandefelt', 'user_acronym': 'eriklinbfelt'}, {'user_id': 'u15q9zal0gizse', 'user_name': 'Nicklas BrandefeltErik Melander', 'user_acronym': 'bferikmelt'}]

 
November 2019
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:00
 
Feedback News