Kursdata & kursanalys


För att se hela tabellen tryck på pil-symbolen (Min/Max) på sidans högra hörn. Du ser då endast sidinnehållet och menyn göms. Tryck på pilarna igen för att få tillbaka menyn.

Med "---^^---" avses "uppflyttningstecken"

Kursomgång Examinator och kursansvarig Obligatorisk inom program (period och år) CDIO-moment som ingår i kursen Andra programmoment som ingår i kursen Form av examination och när den utförs Antal reg. studenter Examinationsgrad; av aktiva (totalt) vid första ex-tillfället. Betygsfördelning. Senare ex-grad kan dessutom anges. Förändringar som införs i årets kurs (exempel fr kursanalys) Kursanalys (ladda upp dokumentet)

HT 2016

Niclas Hjelm TBASA ... ...

TENA (P1)

TENB (P2)

110

53%

A: 10

B: 8
C: 11
D: 19
E: 10
Totalt: 58

Inga förändringar

Sammanställning av enkätsvar HF0024 HT2016.pdf

Kursanalys HF0024 HT2016.pdf

VT 2017

Niclas Hjelm TBASA ... ...

TENA (P3)

TENB (P4)

167

 62.30%

A 2% (2)

B 13% (13)

C 25% (26)

D 34% (35)

E 27% (28)

Totalt: 104

Införande av "låtsas-KS" (se beskrivning av detta i kursanalysen)

Sammanställning av enkätsvar HF0024 VT2017.pdf

Kursanalys HF0024 - Matematik för basår II VT 2017.pdf

 HT 2017

Niclas Hjelm TBASA ... ...

TENA (P1)

TENB (P2)

93

50.54%

A 2% (2)

B 8% (7)

C 14% (13)

D 19% (18)

E 8% (7)

Totalt: 47

Inga förändringar

Sammanställning av enkätsvar HF0024 HT2017.pdf

Kursanalys HF0024 - Matematik för basår II HT 2017 HT 2017.pdf

 VT 2018

Niclas Hjelm TBASA ... ...

TENA (P3)

TENB (P4)

167

37.13%

A 3% (5)

B 6% (10)

C 16% (26)

D 10% (16)

E 3% (5)

Totalt: 62

Inga förändringar

Sammanställning av enkätsvar HF0024 VT2018 (basår).pdf

Sammanställning av enkätsvar HF0024 VT2018 (bastermin).pdf

Kursanalys HF0024 - Matematik för basår II VT 2018.pdf

 HT 2018

Niclas Hjelm TBASA ... ...

 TENA (P1)

TENB (P2)

98

 

Inga förändringar

 Kursenkät HF0024 - Matematik för basår II HT 2018.pdf

Kursanalys HF0024 - Matematik för basår II HT 2018.pdf

 VT2019

Niclas Hjelm TBASA ... ...

 TENA (P3)

TENB (P4)

 

Inga förändringar

 Kursanalys HF0024 - Matematik för basår II VT 2019.pdf

HF0024 Matematik II kursenkät VT19 2019-05-11.xlsx

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Niclas Hjelm changed the permissions 22 February 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News