Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2016 Show in My Schedule
Tue 19 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4112
Tue 19 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Tue 19 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-2105
Wed 20 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5020
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 20 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-4112
Wed 20 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4112
Thu 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5020
Note: Lärare Bengt Andersson
Thu 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-2105
Fri 22 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 22 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 4 2016 Show in My Schedule
Mon 25 jan 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2016
Test
Location: Ha-3072, Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Mon 25 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6112
Mon 25 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Mon 25 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 26 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5020
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 26 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Wed 27 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-4112
Wed 27 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 27 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Wed 27 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4112
Thu 28 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4112
Thu 28 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Fri 29 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4112
Fri 29 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 29 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6112
Fri 29 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5020
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 5 2016 Show in My Schedule
Mon 1 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-4096
Tue 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 2 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4096
Wed 3 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5094
Wed 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5094
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 3 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5023
Thu 4 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-4096
Thu 4 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5094
Thu 4 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5023
Thu 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-4096
Fri 5 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6096
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 5 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 6 2016 Show in My Schedule
Mon 8 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-2093
Mon 8 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Tue 9 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6095
Wed 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5094
Wed 10 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5094
Note: Lärare Bengt Andersson
Thu 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Thu 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5020
Thu 11 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-4096
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Fri 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5094
Fri 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 12 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 7 2016 Show in My Schedule
Mon 15 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6112
Mon 15 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6022
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 16 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5094
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 16 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6020
Wed 17 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-2093
Wed 17 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5094
Wed 17 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5020
Wed 17 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Thu 18 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5094
Thu 18 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5023
Fri 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5094
Fri 19 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 8 2016 Show in My Schedule
Mon 22 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6020
Mon 22 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-2093
Mon 22 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6022
Note: Lärare Bengt Andersson
Tue 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-3072
Tue 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Tue 23 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 24 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5023
Wed 24 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Thu 25 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-5020
Thu 25 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 26 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5020
Fri 26 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 9 2016 Show in My Schedule
Mon 29 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6095
Mon 29 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6022
Note: Lärare Bengt Andersson
Mon 29 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6020
Mon 29 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 2 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6095
Wed 2 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6095
Note: Lärare Bengt Andersson
Wed 2 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6020
Wed 2 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6020
Thu 3 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6020
Thu 3 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Thu 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6095
Thu 3 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Fri 4 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-6095
Fri 4 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 10 2016 Show in My Schedule
Mon 7 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: Ha-5023
Mon 7 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-6020
Note: Lärare Bengt Andersson
Mon 7 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: Ha-6020
Mon 7 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson
Location: Ha-5023
Note: Lärare Bengt Andersson
Week 11 2016 Show in My Schedule
Thu 17 mar 13:00-17:00 Tentamen
VT 2016
Examination Teachers: Jonas Stenholm, Niclas Hjelm
Week 14 2016 Show in My Schedule
Mon 4 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4096
Tue 5 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-4112
Tue 5 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4096
Wed 6 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Wed 6 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2105
Thu 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-6112
Thu 7 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-4112
Fri 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-4112
Week 15 2016 Show in My Schedule
Mon 11 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Mon 11 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Tue 12 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-6112
Tue 12 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-6112
Wed 13 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Wed 13 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-6112
Thu 14 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-6112
Fri 15 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Week 16 2016 Show in My Schedule
Mon 18 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-5021
Tue 19 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-6112
Wed 20 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Wed 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Thu 21 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-5023
Thu 21 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Fri 22 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-4112
Week 17 2016 Show in My Schedule
Mon 25 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Mon 25 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2105
Mon 25 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Tue 26 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Wed 27 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Thu 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Thu 28 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Fri 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Week 18 2016 Show in My Schedule
Mon 2 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2105
Mon 2 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2093
Tue 3 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Tue 3 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2092
Tue 3 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Tue 3 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2092
Wed 4 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2092
Wed 4 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2092
Week 19 2016 Show in My Schedule
Mon 9 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Tue 10 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-4112
Tue 10 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Wed 11 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Thu 12 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Thu 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2092
Fri 13 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Fri 13 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: Ha-2092
Week 20 2016 Show in My Schedule
Mon 16 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan, Stefan Eriksson
Location: Ha-6112
Mon 16 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-2093
Tue 17 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Marina Arakelyan, Stefan Eriksson
Location: Ha-6112
Tue 17 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: Ha-4112
Week 22 2016 Show in My Schedule
Mon 30 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2016
Examination Teachers: Marina Arakelyan, Stefan Eriksson
Location: Ha-2093, Ha-4112, Ha-6020, Ha-6022, ...
Note: Salar:HA-4112, HA-6112
Feedback News