News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2016
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015
Scheduling staff edited 20 October 2015

[u'TBASA_MVKH', u'TBASA_MV', u'TBASA_JH']

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 6 April 2016

Ha-6096

Scheduling staff edited 6 April 2016

Salar:HA-4112, HA-6112

Scheduling staff edited 6 April 2016

Ha-2093, Ha-4112, Ha-6022, Ha-6112

Scheduling staff edited 7 April 2016

Ha-2093, Ha-4112, Ha-60220, Ha-6112

Scheduling staff edited 8 April 2016

Ha-2093, Ha-4112, Ha-6020, Ha-6022, Ha-6112

Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 19 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 11 March 2016

Ha-3072092

Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 19 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 11 March 2016

Ha-3072092

Scheduling staff removed the event 13 May 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 May 2016

 
April 2016
under
VT 2016
Scheduling staff created event 19 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 5 April 2016

Ha-60962105

Scheduling staff edited 22 April 2016

OnTisdag 110 maj 2016 kl 130:00 - 152:00

Ha-21054112

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 10 March 2016

MånOnsdag 1820 april 2016 kl 10:00 - 12:00

Ha-4112

Scheduling staff edited 18 April 2016

OnTorsdag 201 april 2016 kl 108:00 - 120:00

Ha-46112

Scheduling staff edited 18 April 2016

TorOnsdag 210 april 2016 kl 108:00 - 102:00

Ha-64112

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 15 April 2016

Torsdag 21 april 2016 kl 150:00 - 172:00

Ha-30725023

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 15 April 2016

Måndag 18 april 2016 kl 150:00 - 172:00

Ha-30725021

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 9 March 2016

Ha-5023

Scheduling staff edited 5 April 2016

Ha-50234112

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 9 March 2016

Ha-5020

Scheduling staff edited 5 April 2016

Ha-50204112

 
under
VT 2016
Scheduling staff created event 2 October 2015

changed the permissions 3 November 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 9 March 2016

Ha-30725023

Scheduling staff edited 5 April 2016

Ha-50236112

 
Feedback News