Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 35 2018 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Tis 28 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T1
Ons 29 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63, T67
Ons 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T2
Tors 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T54, T63
Fre 31 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T2
Fre 31 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3, T63
Vecka 36 2018 Visa i Mitt schema
Mån 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Mån 3 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Tis 4 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T4
Tors 6 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Fre 7 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2018 TIDAA
Laboration Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T62
Vecka 37 2018 Visa i Mitt schema
Mån 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Mån 10 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T53
Tis 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Tis 11 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Fre 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Fre 14 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Vecka 38 2018 Visa i Mitt schema
Mån 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Mån 17 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Ons 19 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Tors 20 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Fre 21 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2018 TIDAA
Laboration Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T62
Vecka 39 2018 Visa i Mitt schema
Mån 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T4
Mån 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3, T61
Fre 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T4
Fre 28 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Vecka 40 2018 Visa i Mitt schema
Tis 2 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Tis 2 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Fre 5 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T4
Fre 5 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T55
Vecka 41 2018 Visa i Mitt schema
Mån 8 okt 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TIDAA
Föreläsning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3
Mån 8 okt 13:00-15:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T53
Fre 12 okt 08:00-10:00 Övning
HT 2018 TIDAA
Övning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T63
Vecka 42 2018 Visa i Mitt schema
Fre 19 okt 08:00-17:00 Laboration
HT 2018 TIDAA
Laboration Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T62
Vecka 43 2018 Visa i Mitt schema
Tors 25 okt 14:00-16:00 Tentamen
HT 2018 TIDAA
Tentamen Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T53, T54, T55, T61, ...
Fre 26 okt 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018 TIDAA
Tentamen Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: T3, T4, T41, T61, ...
Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema
Mån 29 okt 08:00-17:00 Laboration
HT 2018 TIDAA
Laboration Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: Projektrum 1
Vecka 51 2018 Visa i Mitt schema
Mån 17 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018 TIDAA
Redovisning Lärare: Nicklas Brandefelt
Plats: Projektrum 1
Anmärkning: LAB1 - redovisning
Feedback Nyheter