News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 3 December 2018
 
October 2018
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 8 October 2018

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
August 2018
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 29 August 2018

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 August 2018

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfd836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 25 May 2018

Fredag 31 augusti 2018 kl 150:00 - 172:00

Scheduling staff edited 15 August 2018

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 August 2018

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 14 August 2018

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 9 August 2018

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

Scheduling staff edited 9 August 2018

a92465c0-2d65-476e-9045-94bfb791d6f2

 
May 2018
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 25 May 2018

Fredag 31 augusti 2018 kl 108:00 - 120:00

 
under
HT 2018 TIDAA
Scheduling staff created event 15 May 2018
 
Feedback News