Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

December 2018
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 3 december 13:55
 
Oktober 2018
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 8 oktober 11:39

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf42f62bf8-550e-4ccb-8af9-229a43069b8e, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, a33fe565-b3ab-4f88-a043-8a567e305aa8, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
Augusti 2018
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 29 augusti 2018

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 15 augusti 2018

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdfd836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 25 maj 2018

Fredag 31 augusti 2018 kl 150:00 - 172:00

Schemahandläggare redigerade 15 augusti 2018

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 15 augusti 2018

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 14 augusti 2018

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 9 augusti 2018

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

Schemahandläggare redigerade 9 augusti 2018

a92465c0-2d65-476e-9045-94bfb791d6f2

 
Maj 2018
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 25 maj 2018

Fredag 31 augusti 2018 kl 108:00 - 120:00

 
under
HT 2018 TIDAA
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
 
Feedback Nyheter