Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
!!! LAB GROUPS !!!Logged in users2018-03-15
1. Contact informationLogged in users2017-02-28
2. Course goalsLogged in users2016-02-26
3. LiteratureStudents2017-02-28
4. LecturesLogged in users2016-02-26
5. Laboratory work 1-4Logged in users2016-03-18
6. Homework ProblemLogged in users2017-04-21
7. ExaminationLogged in users2017-03-01
Laboratory work 1: Basic principles of ultrasoundLogged in users2017-04-04
Laboratory work 2: Hands onLogged in users2017-04-04
Laboratory work 3: Transducer test performanceLogged in users2017-05-05
Laboratory work 4: Acoustic radiation forcesLogged in users2017-05-29
Lecture 1 - 2: Ultrasound physicsLogged in users2017-03-22
Lecture 3 - 4: Ultrasound InstrumentationLogged in users2017-03-22
Lecture 5: Quality assuranceLogged in users2017-04-04
Lecture 6: Ultrasound Doppler and Speckle trackingLogged in users2017-03-22
Lecture 7: Ultrasound physicsLogged in users2017-03-22
Lecture 8: Echocardiograpy in clinical practiceLogged in users2017-03-22
Lecture 9&10: Contrast Enhanced Ultrasound imagingLogged in users2017-04-26
Lecture_11: Molecular imaging using ultrasoundLogged in users2017-03-22
Lecture_12: 3D UltrasoundLogged in users2017-03-22
Lecture_13: Ultrasound safetyLogged in users2017-03-22
Lecture_14: Shear Wave ElastographyLogged in users2017-03-22
Old ExamsLogged in users2017-05-29

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Questions regarding schedule Logged in users2016-03-21
Feedback News