Ultrasound

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course combines ultrasound physics and instrumentation with its medical applications. For that reason, we have combined two ultrasound courses given at KTH: The course given by the Dept. of Applied Physics, KTH-Albanova (SK2540, course coordinator Martin Viklund), and the course given by the Div. for Medical imaging, KTH-Flemingsberg (HL2010, course coordinator Dmitry Grishenkov).

If you are interested in both the physics, principles and instrumentation of ultrasound, and its various medical applications used for research and at clinics, this is the course for you.

Teachers

Feedback News