News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2019
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 22 May 2019

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 0bd27197-0589-4f34-8ba8-8c5ee1173a73, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31

 
March 2019
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 28 March 2019
Administrator Johan Montelius edited 28 March 2019

ÖvningFX make-up

Make-up task for these who got an FX will be a programming assignment, solved as an exam in 45 min using only pen and paper. The assignment will be similar to the question 1-5 i.e. simple recursion, no higher order etc. The solution should be clear without any unnecessary computational steps nor usage of append/2 (++) if it is not required.¶

 
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 27 March 2019
Administrator Johan Montelius edited 27 March 2019

ÖvningFX - assignment

Make-up task for these who got an FX will be a programming assignment, solved as an exam in 45 min using only pen and paper. The assignment will be similar to the question 1-5 i.e. simple recursion, no higher order etc. The solution should be clear without any unnecessary computational steps nor usage of append/2 (++) if it is not required. ¶

 
January 2019
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 14 January 2019

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 14 January 2019

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

 
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 14 January 2019

ÖvFöreläsning

ÖvFöreläsning

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 14 January 2019

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

Administrator Johan Montelius edited 16 January 2019

ÖvningTA session: meta-interpreter

The meta-interpreter will help you understand the connection between the operational semantics and the execution of a program (or make your head spin). Get some help in order to understand what is actually going on.¶

 
Scheduling staff created event 10 January 2019
Administrator Johan Montelius edited 16 January 2019

ÖvnTA session: getting started and introduction to functional programming

Get help setting things up and then start working on the introduction:¶


* introduction.pdf

 
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 10 January 2019

TorsFredag 178 januari 2019 kl 13:00 - 15:00

 
November 2018
under
VT 2019 TCOMK
Scheduling staff created event 20 November 2018
 
Feedback News