Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Wed 16 jan 10:00-12:00 TA session: getting started and introduction to functional programming
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-208

Get help setting things up and then start working on the introduction:

Thu 17 jan 13:00-15:00 TA session: getting started and introduction to functional programming
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-308

Get help setting things up and then start working on the introduction:

Fri 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Wed 23 jan 10:00-12:00 TA session: continue with functional programming
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-208

Continue with functional programming. Once you get your head around recursion you can start with this exercise. It's a great exercise and prepares you well for the implementation of the meta-interpreter that we will do later.

Thu 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Tue 29 jan 15:00-17:00 TA session: some help with Huffman coding
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-208

If you plan on attending the seminar you should have completed the Huffman exercise.

Wed 30 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-208
Thu 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 TA session: meta-interpreter
VT 2019 TCOMK
Exercise Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301

The meta-interpreter will help you understand the connection between the operational semantics and the execution of a program (or make your head spin). Get some help in order to understand what is actually going on.

Tue 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture
Location Ka-208
Wed 6 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-208
Thu 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TCOMK
Exercise Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Tue 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture
Location Ka-208
Wed 13 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-208
Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Tue 19 feb 15:00-17:00 Philosophers
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-208
Wed 20 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-208
Thu 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Tue 26 feb 15:00-17:00 Server
VT 2019 TCOMK
Exercise
Location Ka-208
Wed 27 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-208
Thu 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 10 2019 Show in My Schedule
Fri 8 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019 TCOMK
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, ...
Feedback News