Programmering II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to Programming II

Although this course is given in both Swedish and English we will keep only one English version as the course web.

Elixir

We will use Elixir as our language of choice in this course but the course is not only about learning Elixir - we use Elixir to explore functional and concurrent programming. You will need to learn programming in Elixir but focus is not on Elixir specifics. The things that we cover in the course is applicable to all functional programming languages. 

Course literature

We will use online tutorials and documentation and recommended readings instead of a course book. This material is to learn how to use Elixir as a programming language. If you rather want to have a book, you will find recommended literature below.

Online tutorials and documentation:

Books:

Github

This year we will also provide all course material on Github. This is so that you can have easy access to all material and also help in extending the material. If you don't know how to clone a git repository the TA:s will help you.

Past years

If you want to see what previous years students have said about the course you will find the results from the questionnaires here:

One can summarize the comments in:

  • "start to program early"
  • "do the assignments"
  • "attend the seminars"

Erlang

Previous we have used Erlang in this course. We have however switched to Elixir since it has a more traditional syntax and some other improvements. Elixir is very similar to Erlang in its structure and runs on the same back-end machinery. If you learn Elixir you can easily switch to Erlang and vice verse.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter