Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2020 Show in My Schedule
Thu 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Thu 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 10:00-12:00 Övning - Huffman
VT 2020
Exercise
Location Ka-205
Tue 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Tue 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Wed 29 jan 08:00-10:00 Övning - Huffman
VT 2020 TCOMK
Exercise
Location Ka-205
Thu 30 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Thu 30 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Fri 31 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Wed 5 feb 08:00-10:00 Övning - Meta interpreter
VT 2020 TCOMK
Exercise
Location Ka-205
Wed 5 feb 13:00-15:00 Övning - Metainterpretator
VT 2020
Exercise
Location Ka-205
Thu 6 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Thu 6 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Fri 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Fri 7 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Week 7 2020 Show in My Schedule
Tue 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Tue 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Wed 12 feb 08:00-10:00 Övning - Mandelbrot
VT 2020 TCOMK
Exercise
Location Ka-308
Wed 12 feb 08:00-10:00 Övning - Mandelbrot
VT 2020
Exercise
Location Ka-205
Thu 13 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Thu 13 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Fri 14 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Tue 18 feb 10:00-12:00 Övning - Ätande filosofer
VT 2020
Exercise
Location Ka-301
Wed 19 feb 08:00-10:00 Övning - Dining philosophers
VT 2020 TCOMK
Exercise
Location Ka-205
Wed 19 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal A
Thu 20 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 20 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Fri 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Mon 24 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205
Wed 26 feb 08:00-10:00 Övning - Web server
VT 2020 TCOMK
Exercise
Location Ka-205
Wed 26 feb 10:00-12:00 Övning - Webserver
VT 2020
Exercise
Location Ka-301
Thu 27 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Thu 27 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020
Seminar
Location Ka-Sal B
Fri 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 TCOMK
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210, Ka-301, Ka-303, Ka-304, ...
Mon 9 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210, Ka-301, Ka-303, Ka-304, ...
Feedback News