Sidöversikt

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Översikten visar skapade sidor på din kurswebb. Du ser även information om vem som får läsa, och när de senast ändrades till höger. Översikt, Nyhetsflödet och Schema automatskapas och visas inte här.

Hittar du inte en sida här kan den tillhöra ej valda omgångar/grupper.

Allmänt

Sidorna är riktade till hela kursen och placeras efter Schema i menyn. Endast lärare kan redigera sidorna.

Sida Får läsa Senast ändrad
KursutvecklingInloggade2017-05-08
Kursdata & kursanalysAdministratörer2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administratörer2016-09-12
ExaminationAlla2019-03-08
2013Inloggade2016-02-26
2015Inloggade2015-04-20
LecturesAlla2018-01-22
IntroductionAlla2017-11-08
Evaluating expressionsAlla2019-01-16
Lists and recursionAlla2019-01-17
TreesAlla2018-01-22
ComplexityAlla2017-11-08
Higher order functionsAlla2017-11-08
Type systemAlla2018-01-14
Tracing raysAlla2018-02-07
The tracerAlla2018-02-08
Dynamic programmingAlla2015-11-26
ConcurrencyAlla2018-02-13
Asynchronous communicationAlla2017-11-08
A layered architectureAlla2016-01-12
ParallelismAlla2018-02-18
Implementing a serverAlla2017-11-08
Functional programmingAlla2019-01-11
SeminarsAlla2019-01-15
Huffman codingAlla2018-01-25
MorseAlla2019-01-30
LZWAlla2019-01-30
Meta interpreterAlla2019-01-21
Eager, lazy and lambdasAlla2017-02-03
Mandelbrot Alla2018-02-14
Next stepAlla2018-02-08
Dining philosophersAlla2018-02-14
A web serverAlla2018-02-20
2016Studenter2016-04-22
2017Studenter2017-05-08
ElixirAlla2018-01-25
Erlang Alla2018-01-18
ExercisesAlla2019-02-03

Sidor för mina valda omgångar/ grupper inom kursen

Sidorna är riktade till omgången/ gruppen inom kursen. Endast lärare kan redigera sidorna.

Det finns inga sidor

Kurswiki

Wikisidorna är riktade till hela kursen och placeras under Kurswikin. Alla (studenter och lärare) kan redigera sidorna.

Det finns inga sidor

Feedback Nyheter