Operating Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen i Operativsystem.

Kursen ID1200 och ID1206 delar i huvudsak kursmateriel. ID1206 inkluderar förutom föreläsningar och uppgifter även ett mindre projekt. För att inte behöva duplicera information kommer allt kursmateriel att läggas upp under ID1206.

För frågor och diskussioner som rör årets kursomgång kommer vi att använda Canvas.

Förra årets kursutvärdering har flera bra råd för nästa års studenter:

Förra årets tentamen finns upplagda under ID1206

Årets tentamen är nu upplagd under ID1206

Teachers

New event

Wed 28 aug 15:00-17:00 Föreläsning Location: F2

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News