Distribuerade system, fortsättningskurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Course objective

The course complements Distributed Systems Basic Course (ID2201), and prepares the students for M.Sc projects, and Ph.D. studies in the area of distributed systems. The main objective of this course is to provide the students with a solid foundation for understanding, and specifying distributed services, and designing and analyzing distributed algorithms for reliable and fault-tolerant  implementations of these distributed services. The services studied are typical in modern data-centers and cloud computing infrastructures. 

Course syllabus

 • Models of distributed algorithms
 • Fault Tolerance Abstractions and Failure Detectors
 • Reliable Broadcast and Causal Broadcast
 • Replicated Shared Stores and Consistency Models
 • Single Value Consensus, and Paxos
 • Sequence Consensus, and Multi-Paxos
 • Atomic Broadcast
 • Replicated State Machine
 • Reconfiguration
 • Clocks in Distributed Systems

Prerequisites

A basic course in distributed systems (equivalent to Distributed Systems Basic Course - ID2201).

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter