Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

This course shall lead to deepened knowledge in distributed systems and algorithms specially for fully decentralized systems such as peer-to-peer systems. The topic of Distributed Systems is now garnering increasing importance, especially with the advancement in technology of the Internet and WWW.

Learning objectives

The learning goals of this course is to provide students with basic concepts and principles of large-scale dynamic distributed systems and distributed algorithms. The course is taught in seminar style, and several case studies are included.

The student should be able to:

  • Explain the common concepts of P2P, e.g., DHT, gossip based algorithms and content distribution.
  • Implement in a simulator environment some of P2P algorithms.
  • Write a summary and present the basic ideas of some recent research papers in the field and give a critical view of the contribution and the cons and pros of the papers.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter