Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
Learning outcomesAdministrators2017-10-12
GradingAdministrators2017-10-12
HomeExamAdministrators2018-02-22

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
ID2216-2016-Grp01: KampusStudents2016-03-20
1 - Paper PrototypeLogged in users2015-12-15
1. Paper PrototypeStudents2015-12-17
1. Working with the prototypeStudents2015-12-10
2 - Web App PrototypeLogged in users2015-12-15
2. Balsamiq MockupStudents2015-12-17
2. Web appStudents2015-12-10
3 - Android PrototypeLogged in users2015-12-15
3. Native Android prototypeStudents2015-12-10
3. Web App PrototypeStudents2015-12-17
4 - Web and Android App MashupLogged in users2015-12-15
4. Native App PrototypeStudents2015-12-18
4. Web- and Android App MashupStudents2015-12-10
5. Getting closer to deadlineStudents2015-12-19
AssignmentsStudents2016-03-10
Group 01 - Who is the chef?Students2016-12-12
Group 02 - HiddenCityStudents2016-12-13
Group 04 - WeCallLogged in users2016-12-13
Group 1 - BitSplitLogged in users2015-12-14
Group 10 - Role Play GameStudents2016-12-13
Group 11 - HikeMappLogged in users2017-01-04
Group 12 - DajnerLogged in users2017-01-16
Group 2 - Cognitive AidStudents2015-11-23
Group 3 - BackTrackLogged in users2016-01-04
Group 3 - ShareItLogged in users2016-12-12
Group 4 - Social HelperLogged in users2016-01-06
Group 5 - MySLLogged in users2016-12-13
Group 5 - TrackItStudents2015-12-14
Group 6 - Album of the DayStudents2015-12-19
Group 6 - Shopping listLogged in users2016-12-13
Group 7 - EnCompassLogged in users2016-12-13
Group9 - ToiveLogged in users2016-12-13
ID2216-2015-Grp00: XYZStudents2016-01-21
ID2216-2015-Grp01 - Health AppLogged in users2015-10-26
ID2216-2015-Grp02 - Diet AppLogged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp03 MeetAppStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp04 - FinderStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp05 μVoteLogged in users2015-03-01
ID2216-2015-Grp06 ChiizStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp07 GeoQuizLogged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp08 - ParkeringsappenLogged in users2015-02-24
ID2216-2015-Grp09 Price ComparatorStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp10 AllGameShopLogged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp10: Online BoardStudents2016-03-10
ID2216-2015-Grp11 Freedom ChatStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp11: Challenge AllStudents2016-03-10
ID2216-2015-Grp13 OnTimeStudents2015-02-25
ID2216-2015-Grp14 Face on!Logged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp14: CommuneffectiveStudents2016-03-10
ID2216-2015-Grp15 iDayCareLogged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp16 - SportsMeetUpLogged in users2015-02-24
ID2216-2015-Grp17-TripsterLogged in users2015-02-25
ID2216-2015-Grp20 iCheckoutLogged in users2015-02-25
ID2216-2016-Grp02: SensStudents2016-03-11
ID2216-2016-Grp03-IOUStudents2016-03-09
ID2216-2016-Grp04: PaladarStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp05: Sales RingStudents2016-03-09
ID2216-2016-Grp06: The Super GroupStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp07: BarsStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp08: EventerStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp09-ListifyStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp12: WeShareStudents2016-03-10
ID2216-2016-Grp13: The Hateful FiveStudents2016-03-10
ID2216-2017-Group01-CoolSpotsStudents2017-03-06
ID2216-2017-Group02-PassManStudents2017-03-07
ID2216-2017-Group03: Order & ChillLogged in users2017-03-07
ID2216-2017-Group04-Room of RequirementStudents2017-03-09
ID2216-2017-Group05-ExerniceLogged in users2017-03-10
ID2216-2017-Group07-BandLogged in users2017-02-02
ID2216-2017-Group08: Campus BuddyLogged in users2017-03-07
ID2216-2017-Group09: FoodiesLogged in users2017-03-08
ID2216-2017-Group10: SelleriLogged in users2017-03-08
ID2216-2017-Group11-ForeignFriendStudents2017-03-07
ID2216-2017-Group12: UniBook Logged in users2017-03-13
ID2216-2017-Group13: TeamAppStudents2017-03-10
ID2216-2017-Group14: JobinoStudents2017-03-16
ID2216-2017-Group15-BeerMeLogged in users2017-03-13
ID2216-2017-Group16-MovsicLogged in users2017-12-20
ID2216-Grp01: AssignmentsStudents2016-03-20
ID2216-Grp01: NewsStudents2016-03-20
ID2216-Grp01: Opposition of Grp14Students2016-03-16
Paper prototype&Web App PrototypeStudents2016-02-08
Project Proposal pageStudents2016-02-01
Projects HT2015Logged in users2016-01-18
Projects HT2016Logged in users2016-12-13
Projects VT2015Logged in users2016-01-18
Projects VT2016Students2016-03-10
Projects VT2017Logged in users2017-12-20
Feedback News