News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

March 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 20 February 2018

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31

Teacher commented 8 March 2018

Dear all,

The home-exam is now published on Canvas. You don't need to register for taking the exam. Just submit your individual exam as an assignment to Canvas.

Iff you for reason cant access Canvas plz let us know.

Br Konrad

Scheduling staff edited 16 March 2018

Home exam

 
December 2017
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Konrad Tollmar edited 14 January 2018

ÖvningSeminar

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Konrad Tollmar edited 14 January 2018

SeminariumÖvning

 
Feedback News