Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Mon 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-Sal C
Thu 18 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-205
Fri 19 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location Ka-208
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-205
Fri 26 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location Ka-205
Fri 26 jan 10:00-12:00 Seminar
VT 2018
Lecture
Location Ka-205
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 15:00-17:00 Handledning
VT 2018
Lecture
Location Ka-208
Thu 1 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Exercise
Location Ka-208
Fri 2 feb 08:00-12:00 Övning
VT 2018
Seminar
Location Ka-208
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-208
Fri 9 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location Ka-208
Week 7 2018 Show in My Schedule
Mon 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-208
Fri 16 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location Ka-205
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-208
Fri 23 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise
Location Ka-205
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Location Ka-208
Thu 1 mar 15:00-17:00 Seminar
VT 2018
Exercise
Location Ka-205
Week 11 2018 Show in My Schedule
Fri 16 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2018
Examination
Location Ka-303, Ka-304, Ka-Sal C
Note: Home exam 1 comments
Feedback News