Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 3 2018 Visa i Mitt schema
Mån 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-Sal C
Tors 18 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-205
Fre 19 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-208
Vecka 4 2018 Visa i Mitt schema
Mån 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-205
Fre 26 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-205
Fre 26 jan 10:00-12:00 Seminar
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-205
Vecka 5 2018 Visa i Mitt schema
Mån 29 jan 15:00-17:00 Handledning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-208
Tors 1 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-208
Fre 2 feb 08:00-12:00 Övning
VT 2018
Seminarium
Plats: Ka-208
Vecka 6 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-208
Fre 9 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-208
Vecka 7 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-208
Fre 16 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-205
Vecka 8 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-208
Fre 23 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Övning
Plats: Ka-205
Vecka 9 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2018
Föreläsning
Plats: Ka-208
Tors 1 mar 15:00-17:00 Seminar
VT 2018
Övning
Plats: Ka-205
Vecka 11 2018 Visa i Mitt schema
Fre 16 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2018
Tentamen
Anmärkning: Home exam 1 kommentar
Feedback Nyheter