Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electronic Product Development

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för kursen Utveckling av elektronikprodukter!

Våren 2020 är kursen enbart online, ingen klassrumsundervisning!

All kommunikation i kursen kommer att ske i Canvas. Se till så att du har rätt inställningar för aviseringar i Canvas så att du får meddelanden direkt.

Länk till kursen i Canvas: https://kth.instructure.com/courses/17242 

Teachers