Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s):

Daniel Lundén (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64730408761) 

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63834176094)

Tue 22 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s): Daniel Lundén (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64730408761)

Wed 23 sep 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Oscar, Calin

Thu 24 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 2: Memory mapped I/O, Interrupts, and Timers (Module 2)

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link : https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/62968323813)

Thu 24 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 2: Memory mapped I/O, Interrupts, and Timers (Module 2)

Teacher(s): Saranya Natarjan (zoom link : https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 7: Combinational Logic (Module 3: Logic Design)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link:  https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Mon 28 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Lars

TA(s): Calin, William

Tue 29 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Oscar

TA(s): Moa, Dennis

Tue 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 8: Sequential Logic (Module 3: Logic Design)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link:  https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Wed 30 sep 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Saranya

TA(s): Johanna, Gustaf

Wed 30 sep 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Moa, Saranya, Daniel

Wed 30 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Steven, Gizem

TA(s): Moa 

Thu 1 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Oscar

TA(s): Dennis, William

Thu 1 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Lars

TA(s): Johanna, Calin

Fri 2 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen

Canceled

Fri 2 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Oscar

TA(s): Gustaf, Dennis

Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 3: Logic Design (Module 3)

Teacher(s):

Daniel Lundén (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64730408761)

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/67815630933)

Mon 5 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 3: Logic Design (Module 3)

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Tue 6 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 9: ALU and Single-Cycle Processors (Module 4: Processor Design)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Wed 7 oct 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Lars, Dennis, Johanna

Thu 8 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 10: Pipelined Processors (Module 4: Processor Design)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Week 44 2020 Show in My Schedule
Mon 26 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 4: Processor Design (Module 4)

Teacher(s):

Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/65031032286)

Mon 26 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 4: Processor Design (Module 4)

Teacher(s): Fredrik Lundevall

Tue 27 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 2: Processor Design

Teacher(s):

Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64535028737)

Tue 27 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 2: Processor Design

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Wed 28 oct 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Oscar, Calin, Dennis

Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Saranya Natarjan

TA(s): Moa, Calin

Mon 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 11: Memory Hierarchy (Module 5: Memory Hierarchy)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link:  https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Tue 3 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Lars

TA(s): Dennis, William

Tue 3 nov 14:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Steven

TA(s): Johanna, Gustaf

Wed 4 nov 14:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Lars

TA(s): Moa, Gustaf

Thu 5 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Oscar

TA(s): Johanna, Dennis

Thu 5 nov 14:00-18:00 Laboration
HT 2020
Laboratory

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Lars

TA(s): Gustaf, Moa

Fri 6 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Oscar

TA(s): Calin, Dennis

Fri 6 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V2 Karmosin

Canceled

Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (Zoom-link. https://kth-se.zoom.us/j/64264327044)

Tue 10 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Fredrik Lundevall

Wed 11 nov 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Saranya, Lars, Gustaf

Fri 13 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s):

Fredrik Lundevall, 

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/68750272959)

Fri 13 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322 )

Week 47 2020 Show in My Schedule
Tue 17 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 12: Parallelism, Concurrency, Speedup, and ILP (Module 6: Parallel Processors and Programs)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Wed 18 nov 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Steven, Oscar, Gustaf

Wed 18 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 13: SIMD, MIMD, and Parallel Programming (Module 6: Parallel Processors and Programs)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link:  https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 6: Parallel Processors and Programs (Module 6)

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322 )

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/68734870041)

Mon 23 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Exercise 6: Parallel Processors and Programs (Module 6)

Teacher(s): Fredrik Lundevall

Tue 24 nov 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Calin, Daniel, William

Thu 26 nov 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Saranya, Oscar, Daniel

Fri 27 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 4: Parallel Processors and Programs

Teacher(s):

Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (https://kth-se.zoom.us/j/61832738866)

Fri 27 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Seminar 4: Parallel Processors and Programs

Teacher(s): Fredrik Lundevall

Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Saranya, Johanna, Moa

Fri 4 dec 12:00-13:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital

Lunch Q&A

TA(s): Daniel, Calin, Saranya

Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 08:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson
Location: Digital

Project Expo

Teacher(s): Artur, Daniel, Fredrik, Steven, Lars

Wed 9 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Artur Podobas
Location: Digital

Lecture 14: Course Summary and Project Awards (Modules 1-6)

Teacher: Artur Podobas

Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63330111410

Thu 10 dec 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin

Laboration (extra-slots)

Teacher(s): Oscar

TA(s): Johanna, Moa

Thu 10 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin

Laboration (extra-slots)

Teacher(s): Lars

TA(s): Calin, Dennis

Fri 11 dec 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin

Laboration (extra-slots)

Teacher(s): Saranya

TA(s): Moa, Gustaf

Fri 11 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin

Laboration (extra-slots)

Teacher(s): Lars

TA(s): Johanna, Gustaf

Week 2 2021 Show in My Schedule
Wed 13 jan 08:00-13:00 Tentamen
Examination
Location: D32, D33, D34, D35, ...
Note: ordinarie för is1500 och omtenta för is1200
Feedback News