News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 19:36
Scheduling staff edited 30 May at 04:34

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Laboration 4: Processor Design¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:34

Laboration 4: Processor Design

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 11:21

Laboration 4: Processor Design

Teacher(s): Lars¶

TA(s): Gustaf, Moa¶

Scheduling staff edited 31 August at 14:07

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 4 September at 11:39

d873230a-c0a9-4395-b32f-0b227d17e26f

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:36
Scheduling staff edited 30 May at 04:34

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Project Expo¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:34

Project Expo

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 18:03

Project Expo

Teacher(s): Artur, Daniel, Fredrik, Steven, Lars¶

Scheduling staff edited 24 August at 21:55

Tisdag 8 december 2020 kl 08:00 - 157:00

1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0dDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:36
Scheduling staff edited 30 May at 04:34

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Laboration: I/O Programming¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:34

Laboration: I/O Programming

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Laboration 3: I/O Programming

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 11:14

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Saranya¶

TA(s): Johanna, Gustaf¶

Scheduling staff edited 20 August at 00:02

Onsdag 30 september 2020 kl 08:00 - 112:00

Scheduling staff edited 21 August at 04:31

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Assistant Saranya Natarajan edited 25 August at 10:16

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Saranya

TA(s): Johanna, Gustaf

zoom link - https://kth-se.zoom.us/j/65116997972¶

Assistant Saranya Natarajan edited 25 August at 14:11

Laboration 3: I/O Programming

Teacher(s): Saranya

TA(s): Johanna, Gustaf

zoom link - https://kth-se.zoom.us/j/65116997972

 
Scheduling staff created event 26 June at 09:58
Scheduling staff edited 6 August at 08:33

cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Seminar 1 (S1)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Seminar 1 (S1): C and Assembly Programming

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s): Fredrik Lundevall¶

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 17:45

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s): Fredrik Lundevall, Gizem Caylak

Teacher Artur Podobas edited 20 August at 20:06

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s):

Fredrik Lundevall,

Gizem Caylak ( Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63834176094)

Scheduling staff edited 21 August at 04:40

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Assistant Daniel Lundén edited 24 August at 13:07

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s):

Fredrik LundevallDaniel Lundén (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64730408761)

Gizem Caylak ( Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/63834176094)

 
Scheduling staff created event 26 June at 09:58
Scheduling staff edited 6 August at 08:33

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Seminar 1 (S1)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Seminar 1 (S1): C and Assembly Programming

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s): Fredrik Lundevall¶

Scheduling staff edited 21 August at 04:39

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Assistant Daniel Lundén edited 24 August at 13:07

Seminar 1: C and Assembly Programming

Teacher(s): Fredrik LundevallDaniel Lundén (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/64730408761)

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 6 August at 08:33

a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1Digital

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Seminar 3 (S3)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Seminar 3 (S3): Memory Hierarchy

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s): Saranya Natarajan¶

Scheduling staff edited 21 August at 04:39

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Assistant Saranya Natarajan edited 25 August at 10:16

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s): Saranya Natarajan (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322 )

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 6 August at 08:33

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9Digital

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Seminar 3 (S3)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Seminar 3 (S3): Memory Hierarchy

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s): Fredrik Lundevall¶

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 17:45

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s): Fredrik Lundevall, Gizem Caylak

Teacher Artur Podobas edited 20 August at 20:06

Seminar 3: Memory Hierarchy

Teacher(s):

Fredrik Lundevall,

Gizem Caylak (Zoom-link: https://kth-se.zoom.us/j/68750272959)

Scheduling staff edited 21 August at 04:39

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 6 August at 08:33

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9Digital

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Exercise 5 (Ex5)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Exercise 5 (Ex: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Fredrik Lundevall¶

Scheduling staff edited 21 August at 04:39

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:57
Scheduling staff edited 30 May at 04:58

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 6 August at 08:33

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2bDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 August at 04:36

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:28

Exercise 5 (Ex5)¶

Teacher Artur Podobas edited 18 August at 17:42

Exercise 5 (Ex: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 10:29

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Saranya Natarajan¶

Teacher Artur Podobas edited 19 August at 17:39

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Saranya Natarajan, Gizem Caylak

Teacher Artur Podobas edited 20 August at 20:06

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Saranya Natarajan,

Gizem Caylak (Zoom-link. https://kth-se.zoom.us/j/64264327044)

Scheduling staff edited 21 August at 04:39

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Assistant Saranya Natarajan edited 25 August at 10:16

Exercise 5: Memory Hierarchy (Module 5)

Teacher(s): Saranya Natarajan, (zoom link https://kth-se.zoom.us/j/68688695322)

Gizem Caylak (Zoom-link. https://kth-se.zoom.us/j/64264327044)

 
Feedback News