Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Course PMAdministrators2017-08-29
Important DatesAdministrators2017-08-29
RegistrationAdministrators2017-08-29
Literature and ResourcesAdministrators2017-08-29
Reading GuidelinesAdministrators2017-08-29
LecturesAdministrators2017-08-29
Exercises Administrators2017-08-29
SeminarsAdministrators2017-08-29
LabsAdministrators2017-08-29
Software for LabsAdministrators2017-08-29
Booking LabsAdministrators2017-08-29
Mini ProjectAdministrators2017-08-29
Kursregistrering och labb-bokningAdministrators2016-07-11
KurslitteraturAdministrators2016-07-11
Previous ExamsAdministrators2017-08-29
QuizAdministrators2016-07-11
Course FeedbackAdministrators2017-08-29
Datorer för labbförberedelserAdministrators2016-07-11
Course AnalysesAdministrators2017-08-29
FöreläsningarAdministrators2016-07-11
ÖvningarAdministrators2016-07-11
NIISim, a Nios II SimulatorAdministrators2016-07-11
LaborationerAdministrators2016-07-11
Boka labbtidAdministrators2016-07-11
ExtentorAdministrators2016-07-11
Uno32/MCB32 toolchain FAQAdministrators2017-08-29
Assistent-planering hösten 2014Administrators2014-12-02
KursanalysAdministrators2016-07-11
******* Teacher Info ******* (NOT PUBLIC)Administrators2016-12-19
OLD 2014 EditionAdministrators2016-07-11

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

There are no pages

Feedback News