Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Algebra and Geometry

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

OBS: Detta är en gammal kurshemsida. Officiell hemsida för IX1303 finns sedan 2017 i CANVAS.

Välkommen till kurswebben för IX1303 Algebra och Geometri

All information om kursen samlas här. Man måste logga in för att se all information. Här kan man också skriva in frågor och till exempel leta efter en projektpartner.

I schemat finns detaljerad information om varje föreläsning och övning, t ex nyckelbegrepp och rekommenderade övningsuppgifter. Dessutom finns särskilda sidor (långt ner under fliken "Allmänt" ("General") med viktig information om t ex deadlines för att lämna in projektrapporter och seminarieuppgifter. Här hittar du också inskannade föreläsningsanteckningar, gamla tentor och annat användbart.

KURSLITTERATUR:

Otto Bretscher: Linear Algebra with Applications. ISBN 978-1-291-02214-7 (5th ed).

Robert A. Adams & Christopher Essex: Calculus, A complete course. ISBN 978-0-321-54928-1 (7th ed).

Ytterligare en bok som kan vara av stort värde är:  Kyle Burke: Student's solutions manual, Linear algebra with applications. ISBN 978-0-13-600927-6  (för 4th ed). Genomgång och förklaringar av udda uppgifter ur kursboken.

FÖRBEREDANDE MATERIAL

Inför varje föreläsning ges instruktioner för förberedande material i form av inspelade föreläsningar på Khan Academy (www.khanacademy.org). Detta material skall vara instuderat enskilt innan respektive föreläsning och tar mellan 20 och 80 min att titta igenom. Observera att de inspelade föreläsningarna tillsammans med de fysiska föreläsningarna skall ses som en helhet, dvs den ena utan den andra ger inte hela bilden, och för de inspelade föreläsningarna så kan den bilden vara mycket inkomplett. De föreslagna inspelade föreläsningar kan även med fördel användas vid repetition av kursmaterialet.

Inför varje lektion ges c.a. 30 räkne-exempel för varje student att lösa enskilt, c.a. 10 av dessa räkne-exempel kommer sedan att gås igenom på lektionen. De räkne-exempel som tänks gå igenom visas i schemat med fetstil. Samlingen av räkne-exempel, de som gås igenom på lektion (c.a. 10 st)  tillsammans med de som förberetts enskilt (ytterligare c.a. 20 st), utgör en lämplig förberedelse inför tentamen utgörande totalt c.a. 300 räknetal (d.v.s. att det är lämpligt att stadigt övningsräkna minst 30 tal per vecka under kursen). Om mer övningstal önskas så är även uppgifter som återfinns i samma avsnitt som de föreslagna räkne-exemplen lämpliga.

PROJEKTUPPGIFTER

Se länk  i högerspalten.

DETALJPLANERING

Se respektive lektion i schemat (läggs upp efter hand).

MATERIAL FRÅN FÖRELÄSNINGAR OCH LEKTIONER

Efter varje föreläsning och lektion så kommer det genomgångna materialet att läggas upp som instuderingsmaterial här på kurswebben, se under Föreläsningar respektive Lektioner i menyn till vänster.

Teachers