Calculus

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för IX1304 matematik, analys

Detta är en grundläggande kurs i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Elementära funktioner och begrepp som derivata och integral gås igenom samt deras tillämpningar i extremvärdesproblem, optimeringslära, geometriska problem och ordinära differentialekvationer. Vidare behandlas gränsvärden, serieutveckling, matematisk modellering samt något om grunderna för numerisk lösning av ekvationer och integraler.  

Under fliken "General" i menyn till vänster finns allmän information om kursen (kursliteratur, läsanvisningar, examination, nyttiga länkar, m.m.) medan information som är specifik för den aktuella kursomgången finns i Canvas.

Notera att man måste vara inloggad för att kunna ta del av all information. Kontrollera "Mina inställningar" så att rätt kursomgång är angiven. 

I menyn till höger kan man se information om nästa schemahändelse, läsa nyhetsinlägg från lärarna samt skriva egna inlägg (t.ex. frågor om kursinnehållet eller ge synpunkter).

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News