Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2015
Scheduling staff created event 29 April 2015
One user removed his/her comment
Scheduling staff edited 26 November 2015

Ka-2045, Ka-208, Ka-301, Ka-302

Teacher commented 2 December 2015

Man får tenta om hur många gånger man vill. 

På KTH anordnas två tentatillfällen per läsår och kurs: det ordinarie tentatillfället, samt ett omtentatillfälle.

Scheduling staff edited 21 December 2015

Ka-205, Ka-208, Ka-210, Ka-301, Ka-302

Scheduling staff edited 22 December 2015

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, Ka-301, Ka-302

 
Goran Ibrahim posted 7 December 2015
Goran Ibrahim edited 7 December 2015

Hej Anna och klassen.¶ Eftersom jag klarade tentan och har bra koll på läget så kan jag erbjuda er hjälp. Maila mig gärna eller skriv här.¶ Tack o hej :)

 
September 2015
Nishat Nailah Chowdhury posted 5 September 2015

Nishat Nailah Chowdhury tagged with tentamen. 5 September 2015

Teacher commented 6 September 2015

Enligt schemat, som den centrala schemaläggaren har bestämt, är tentamen i kursen följande datum och tider: 

Screen Shot 2015-09-06 at 12.50.52.png

(bilden ovan är en skärmbild av schemat). 

För alla administrativa frågor om tentamen hänvisar jag vidare till tentaservice: https://www.kth.se/ict/kontakt/kontakt-for-studenter/tentaservice-1.316855

Vi lärare bestämmer varken när eller var tentamen är.

Kapitel i kursboken (Adams, Calculus):

Jag hänvisar till sidan "Läsanvisningar" som du hittar i vänsterkolumnen på den här sidan. I informationen till varje föreläsning finns beskrivet vilka kapitel och avsnitt som ingår.

 
August 2014
Scheduling staff created event 8 May 2014
Scheduling staff edited 9 May 2014

Ka-AulaSal A

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 3 June 2014

Det står just nu ett senare datum på Daisy, kommer vi behöva anmäla oss på ett annat sätt eller kommer det komma upp när datumet kommer närmare?

Teacher commented 11 June 2014

Omtentan är i slutet av augusti och har antagligen inte förts in i Daisy än. Anmälningstiden brukar vara några veckor innan tentan. 

commented 11 June 2014

Tack så mycket för svaret =D

commented 28 July 2014

Hej.

Tentan är fortfarande inte uppe i Daisy.  De andra tentorna vid liknande datum har sista anmälningsdag nu i början på augusti. 

Är det fortsatt bara att vänta som gäller?

Alexander. 

Teacher commented 5 August 2014

Hej Alexander, 

kontakta tentaservice. De ansvarar för att lägga upp anmälningarna till tentor.

Scheduling staff edited 26 August 2014

Ka-205, Ka-Sal A

 
June 2013
Kevin Lane posted 7 June 2013
commented 7 June 2013

"Only Robinson Crusoe had everything done by Friday."

commented 24 June 2013

@Kevin, Det ser ut som ditt resultat ska vara inrapporterat nu, för att se resultatet gå till Mina sidor.

Ha en trevlig sommar!

Mvh, Catharina, moderator KTH Social

 
May 2013
Dmitrij Velström posted 6 May 2013
Teacher commented 6 May 2013

Denna info finns i schemat här på KTH social. Om den infon inte stämmer, kontakta respektive lärare för att få korrekt information om vad de gick igenom.

 
April 2013
Gustaf Björkén posted 9 April 2013
Teacher commented 10 April 2013

Hej, din fråga är så allmänt ställd att den inte går att svara på. 

commented 10 April 2013

Jag löste den egentligen på direkten, men på grund av att den är så dåligt formulerad så lyckades jag ändå förvirra bort mig. Nu när jag har snackat med flera klasspolare så framgår det tydligt att inte bara jag blev förvirrad av de dåliga formuleringarna utan många andra. Dessutom kom vi fram till att det svar som jag tog fram på direkten är rätt.

Teacher commented 10 April 2013

Bra!

Den dåliga formuleringen är tagen ur "verkligheten" dvs den osäkra, förvirrande och generellt sett illa formulerade tillvaron utanför akademins välputsade murar. :)

 
March 2013
One person like the post
Kevin Lane posted 26 March 2013
Teacher commented 26 March 2013

Hej, instruktioner till projekt 2 läggs ut så snart Göran har gjort klart den.

Uppgifterna till seminarium 1 finns nu under fliken "Seminarier (gäller vt 2013)".