Mathematical Statistics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en grundläggande kurs i matematisk statistik som innehåller sannolikhetslära och statistik. Undervisningen är problemorienterad med datorstöd.

Teachers

Feedback News