Applied Physical Chemistry

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Tillämpad fysikalisk kemi!

Som ni kanske hört kommer Bilda att fasas ut och ersättas av ett system som heter Canvas. I den här kursen kommer jag (åtminstone inledningsvis) inte att använda mig av något av dessa utan lägga upp dokument här på kurswebben. Inlämningsuppgiften (datorlaborationen) kommer att lämnas in i Bilda där vi även kommer att lägga upp självrättande test som inte är obligatoriska, men en god hjälp.

Hur som helst, välkomna till ytterligare en kemikurs. I den här kursen kommer jag och Maria Malmström att undervisa.

Kursen omfattar tre områden. Det första området är kopplade jämvikter där ni bl a kommer att lära er hur man angriper problem som omfattar system med många jämvikter som beror av varandra. Ni kommer i en datorlab att få lära er hur man skapar diagram i programmen Medusa/Hydra (diagram typ dem som användes i er första labkurs med "okända proverna").

Det andra momentet är elektrokemi där vi kommer att titta på elektrokemiska processer. Bland annat elektrokemiska reaktioner med anod/katod-reaktioner, spänningsserier, varför olika metaller korroderar, etc. De praktiska labbarna som ingår i kursen kommer att handla om elektrokemi.

I det tredje momentet behandlas gaser och lösningar där allmänna gaslagen, kinetiska gasteorin och lite annat kommer in.

Vi hoppas att ni kommer att tycka att kursen är lika rolig som vi tycker den är.

Läs Kurs-PM och sen ses vi på lektionerna/labbarna!

//Mats och Maria

PS: SE TILL ATT REGISTRERA ER!!

Teachers

Feedback News