Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Leading Educational Development

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KURSEN ÄR FRAMFLYTTAD. NYA DATUM MEDDELAS UNDER BÖRJAN AV HT-22


Förkunskapskrav: LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet.

Datum: Tid:

Kursen vänder sig till personer med ledningsuppdrag inom utbildningsutveckling (programansvariga, studierektorer, mfl) som här ges möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt kopplade till ledningsuppdragen och organisering för nytänkande och pedagogisk utveckling på institutionen, programmet och/eller skolan. Kursen kretsar kring följande teman: utbildningsutveckling; utbildningskvalitet; ledarroller & styrformer; KTH:s organisation och verksamhetsstöd; hållbar utveckling; genus & jämställdhet; studentinflytande; forsknings- & professionsanknytning i utbildningen, och digitalisering.

Kursen är en påbyggnadskurs och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Kursen genomförs på svenska.

Förkunskapskrav: LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet.

Begränsat antal platser. Urvalet av deltagare sker i samråd med skolorna. 

Översikt av alla kurser inom högskolepedagogik på KTH

Information om KTH SoTL


Teachers