Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Fri 28 aug 09:00-12:00 Workshop
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 37 2020 Show in My Schedule
Fri 11 sep 09:00-12:00 Seminar
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 38 2020 Show in My Schedule
Fri 18 sep 09:00-12:00 Workshop
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 40 2020 Show in My Schedule
Fri 2 oct 09:00-12:00 Seminar
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 42 2020 Show in My Schedule
Fri 16 oct 09:00-12:00 Workshop
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 45 2020 Show in My Schedule
Fri 6 nov 09:00-12:00 Seminar
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 47 2020 Show in My Schedule
Tue 17 nov 16:00-19:00 Workshop (rescheduled to 17/11 16:00-19:00)
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 48 2020 Show in My Schedule
Fri 27 nov 09:00-12:00 Seminar
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 49 2020 Show in My Schedule
Fri 4 dec 09:00-12:00 Workshop
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Week 51 2020 Show in My Schedule
Fri 18 dec 09:00-12:00 Seminar
HT 2020
Lesson Teachers: Margareta Bergman, Stefan Stenbom
Location: Digital
Feedback News