Digital Learning in Higher Education

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to LH238V
- Digital Learning in Higher Education!

This is the course for those who want to learn more about digital learning!

 The course contains workshops, seminars/webinars, self-study material and assignments on various aspects of digital education.

 Topics of the course includes: Introduction to Digital learning, Digital assessment, Online and/or blended learning activities, Theoretical perspectives of digital learning, Digital learning in the light of industry 4.0.

The course aims to contribute to your development of skills and abilities to analyze, plan, create, implement, and evaluate learning and teaching in a digital education environment.

Schedule 2021: APPLICATION FORM

 

Day

Time

Location

2021-09-03

09:00-12:00

Zoom

2021-09-10

09:00-12:00

KTH Campus

2021-09-17

09:00-12:00

Zoom

2021-10-08

09:00-12:00

Zoom

2021-10-15

09:00-12:00

KTH Campus

2021-10-29

09:00-12:00

Zoom

2021-11-09

16:00-19:00

Zoom

2021-11-26

09:00-12:00

Zoom

2021-12-03

09:00-12:00

KTH Campus

2021-12-17

09:00-12:00

Zoom

The course is free of charge for KTH teachers.

Elegibility: LH231V Teaching and Learning in Higher Education 7.5 credits or equivalent from KTH or other university.

LH238V is tailored for teachers at KTH. It is included in course offerings that meet KTH's requirement of 15 credits in academic teaching for employment or promotion to a teaching position.

Information about all courses in Teaching and Learning in Higher Education

Information about KTH SoTL

Teachers

Feedback News