News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2eDigital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionWorkshop

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

Teacher Stefan Stenbom edited 17 August 2020

Workshop (rescheduled to 17/11 16:00-19:00)

Scheduling staff edited 18 August 2020

FreTisdag 137 november 2020 kl 0916:00 - 129:00

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDigital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09 ¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

bb4faf52-8ff1-40ae-8211-b73a54703b8d, e1be28ad-01d2-41d6-8c4c-ea1fde8a4ed5Digital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionWorkshop

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09 ¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

90b43360-caed-4c81-8b35-ac8d6b537571Digital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

2b56a172-897a-41a7-baf3-df72c40cac15, d7857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937Digital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 16 June 2020

1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000b

Scheduling staff edited 25 June 2020

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDigital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

SeminarWorkshop

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

b7f34dc7-be16-4e37-a339-1e9f048b1772, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5Digital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0dDigital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionWorkshop

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

b7f34dc7-be16-4e37-a339-1e9f048b1772, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5Digital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionSeminar

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 25 June 2020

2ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000bDigital

Teacher Stefan Stenbom edited 14 August 2020

LektionWorkshop

https://kth-se.zoom.us/j/63677570168?pwd=amF2dGpod09LZ1d5ZTgyditJQit2dz09¶

 
Feedback News