Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programme Integrating Course for Bridging, Teacher Education Programme

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Syftet med den programintegrerande kursen är att ge studenterna en ökad förståelse för hur utbildningsprogrammet är uppbyggt och hur de ingående kurserna tillsammans bidrar till att ge de kunskaper som krävs för ämneslärarexamen och framgång i läraryrket. Kursen löper under hela utbildningstiden, med mindre inslag varje termin.

Kurs-PM för kursomgången 2017-2018

Teachers