Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Supervising School Placements Students

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen vänder sig till högstadie- och gymnasielärare som i sin yrkesutövning tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

En handledare är av central betydelse för lärarstudenters utveckling av lärarskicklighet och träning i att tillämpa sina teoretiska kunskaper. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska kompetens som handledare för lärarstudenter dels genom seminarier och föreläsningar som behandlar teorier och modeller för lärande och handledning, samt aktuella styrdokument och hur dessa bör tillämpas vid bedömning, dels i diskussioner och reflektioner kring hur olika bedömningsformer kan tillämpas för utvärdering och återkoppling, samt studenternas egen handledarroll.

Teachers