Design and Product Realization, Modelling and Simulation

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen MF1037 DoP MS VT2014

Allmänn information om kursen hittar du under rubriken kursplan i menyn till höger. KursPM för vårens kursomgång nås via länken nedan. Från och med kursstart så har antagna kursdeltagare tillgång till mer materiel via kursomgångens aktivitet i BILDA.

Kursansvarig: Anders Söderberg, 08-790 7265, aes@kth.se

MF1037 VT14 KursPM.pdf

Teachers

Feedback News