Product realization - Engineering Design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Produktframtagning - Konstruktion är en projektbaserad kurs för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik åk 3. Syftet med kursen är att sätta kunskaper och färdigheter inhämtade från utbildningens tidigare kurser i ett produktframtagningsperspektiv och metodiskt tillämpa dem i ett produktutvecklingsprojekt.

I kursen arbetar studenterna i grupp med att utifrån en given kravspecifikation ta fram en produkt och presentera konkreta konstruktionslösningar som går att tillverka. Studenterna arbetar självständigt, men förväntas kontinuerligt redovisa det pågående arbetet för sin handledare. Arbetet infattar framtagandet av en detaljerad CAD-modell av produkten, samt analyser och beräkningar som visar att produkten och de ingående maskinelementen uppfyller ställda funktionskrav.

Arbetet slutredovisa skriftligt i tekniska rapporter, samt muntlig vid en redovisning inför andra kursdeltagare. I samband med slutredovisningen så får studenterna granska varandras arbeten.

Allmän information om kursen hittar du under rubriken kursplan i menyn till vänster. Från och med kursstart så har registrerade kursdeltagare tillgång till mer material via kursrummet i Canvas.

Teachers

Feedback News