Degree Project in Mechatronics, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Examensarbete med inriktning mot mekatronik ger nyckelkompetens till att skapa intelligenta, flexibla och användarvänliga produkter. Nya och förbättrade funktioner uppnås genom att kombinera mekanisk konstruktion, reglerteknik, programmering och inbyggda styrsystem. Projektarbetet är inriktat på att specificera, konstruera, bygga och analysera en prototyp av en mekatronisk produkt, t ex en enklare robot.

Kursen genomförs i projektform, eventuellt individuellt eller i grupper om två studenter, vilket rekommenderas. Varje projekt resulterar i en prototyp, en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Prototypen består av en enklare mekatronisk produkt, exempelvis ett litet projekt med en Arduino. Exempel på projekt kan vara automatisk bevattning i växthus, smarta lås, balanserande robotar eller temperaturmätningsprojekt.

Inom kursen erbjuds frivilliga workshopar om lödning, att tillverka kretskort och att programmera Arduinos. Även workshops om 3D-skrivare, och prototypfräsar ingår. Deltagande i workshops är frivilligt men starkt rekommenderat. Projekten kan genomföras på KTH, i mekatroniks labblokaler, eller någon annanstans.

Mekatronisk produktutveckling är en social process där god gruppdynamik är fördelaktig. Kursen inkluderar därför flera aktiviteter för att gynna samarbete och interaktion genom:

  • seminarier och workshop,
  • online självrättade quizzes,
  • laborativa delen av kursen,
  • veckostädning och
  • regelbundna möten med ansvariga för olika områden.

Rekommenderade förkunskaper:

Kursen MF1016 Elektroteknik samt en kurs i programmering.

För mer information:

Nihad Subasic, examinator

subasic@kth.se

Teachers

Feedback News