News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

Scheduling staff edited 19 December 2018

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944

 
October 2018
Scheduling staff created event 31 October 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 31 October 2018

TisMåndag 206 november 2018 kl 09:00 - 10:00

Utanför modul

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 31 October 2018

TisMåndag 206 november 2018 kl 08:00 - 09:00

Utanför modul

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

Scheduling staff edited 31 October 2018

MånTisdag 260 november 2018 kl 08:00 - 10:00

de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a57857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937

Utanför modul

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2edbf6e6a-0b0a-4b3b-85aa-b51cff5e7b88

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2d7857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d258ee7c2d-9b5a-4e62-9784-707bcc57dc04

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3eb027ec4-a15e-4b1a-b54b-a54e7fc47ed2

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 October 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

 
Feedback News