Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location U21
Wed 31 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location V23
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location M37
Wed 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location V33
Fri 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location V22
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location U21
Tue 13 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location M37
Wed 14 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location V33
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location V33
Tue 20 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location U51
Note: Utanför modul
Wed 21 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location M31
Fri 23 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 23 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 23 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 23 nov 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Mon 26 nov 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Tue 27 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location M32
Wed 28 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location U51
Fri 30 nov 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 30 nov 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 30 nov 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 30 nov 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Sergei Glavatskih
Location M33
Tue 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Sergei Glavatskih
Location Q21
Note: Utanför modul
Tue 4 dec 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Tue 4 dec 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Wed 5 dec 08:00-09:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Wed 5 dec 09:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 7 dec 13:00-14:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 7 dec 14:00-15:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 7 dec 15:00-16:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Fri 7 dec 16:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 10:00-11:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Tue 11 dec 11:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Moritz Ploss
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location M23, M24, M37, M38
Feedback News