Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Manufacturing Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

MG1026 Tillverkningsteknik

Välkommen till kursen MG1026 Tillverkningsteknik, 6hp!

Kursen är utformad för att ge studenter en teorigrund och praktisk erfarenhet av viktiga verkstadstekniska tillverkningsmetoder och system.

I kursen kommer du att studera viktiga verkstadstekniska tillverkningsmetoder och system och få en inblick i hela produktionsprocessen. Numeriskt styrda verktygsmaskiner är en central komponent i ett modernt verkstadsföretag. Du får prova på att använda sådana maskiner hela vägen från konstruktion, programmering, riggning och provkörning, fram till färdigtillverkade detaljer. Ett hållbarhetsperspektiv är en central del av kursen och du kommer att få tillfälle att reflektera över och argumentera för hur tillverkningsteknik kan påverka och bidra till hållbar utveckling. Andra ämnesområden som avhandlas inom kursens ram är teknisk kommunikation i form av ritteknik, ytors tekniska egenskaper, samt grundläggande verkstadsmätteknik för att verifiera funktion och kvalitet. Undervisningen bedrivs integrerat i form av föreläsningar, övningar och laborationer. För att du ska få praktisera de kunskaper du tillägnar dig i kursen ingår handfasta laborationer i mekanisk verkstad.

Kurslitteratur

I kursen används läroboken Tillverkningsteknologi av Jarfors med flera, Studentlitteratur 2010, ISBN 978-91-44-07039-1, samt Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion av Karl Björk. Den senare får användas på tentamen och kan köpas på studentexpeditionen till självkostnadspris. 

Förutom läroboken tillkommer kurslitteratur i form av kompendier, föreläsningsanteckningar, samt övnings- och laborationshäften. Dessa kommer att distribueras under kursens gång. 

Canvas kommer att användas för kursadministration.

Om du är registrerad på kursen  så har du automatiskt tillgång till kursaktiviteten på Canvas. Om du inte är antagen och registrerad, eller behöver omregistrera dig, kontakta expeditionen (gru@itm.kth.se).

Teachers