Process Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Välkommen till kurswebben för MH2039 Processteknik.  Kursen ge en översikt av vanliga metallurgiska processer, som konvertar utvinnad malmer till metaller som kan säljas.  Denna är en avgörande del av sveriges ekonomi och det är, därför, viktigt att förstår kontexten, utmaningar och beräkningar som är grundläggande för branschen. Kursen handlar inte on gruvdrift eller tillverkning.

Welcome to the course website!

Welcome to the course web page for MH2039 Process Engineering.  This course provides an overview of typical metallurgical processes to convert mined ores and minerals to metals ready for sale.  This is a key part of Sweden's economy and it is therefore important to understand the context, challenges and fundamental calculations of the industry.  The course is not intended to discuss mining or manufacturing.

Teachers

Feedback News