Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Process Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Välkommen till kurswebben för MH2039 Processteknik.  Kursen ge en översikt av vanliga metallurgiska processer, som konvertar utvinnad malmer till metaller som kan säljas.  Denna är en avgörande del av sveriges ekonomi och det är, därför, viktigt att förstår kontexten, utmaningar och beräkningar som är grundläggande för branschen. Kursen handlar inte on gruvdrift eller tillverkning.

Welcome to the course website!

Welcome to the course web page for MH2039 Process Engineering.  This course provides an overview of typical metallurgical processes to convert mined ores and minerals to metals ready for sale.  This is a key part of Sweden's economy and it is therefore important to understand the context, challenges and fundamental calculations of the industry.  The course is not intended to discuss mining or manufacturing.

Teachers