Energy and Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.


KTH Energy Technology is using CANVAS for course homepages. All questions and course material are handled and available there. If you want access to a certain canvas activity, send email to the course coordinator. The email address can be found on the student web by searching for the course there.

KTH Energiteknik använder CANVAS som kurshemsida. Alla frågor och allt kursmaterial hanteras där. Vill du ha tillgång till en canvas-aktivitet, skickar du epost till kursansvarig. Adressen finns bl.a. på studentwebben om du söker fram aktuell kurs.

Teachers

Feedback News